28 januari 2022

Faunavoorzieningen maken het leven van dier -en mens- veiliger.

Wegen, waterwegen en spoorlijnen versnipperen niet enkel leefgebieden, maar vormen vaak ook onneembare barrières voor vele diersoorten. Faunavoorzieningen zijn structuren die het netwerk van leef- en foerageergebieden van fauna in stand houden of verbeteren. Deze voorzieningen kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: faunapassages en faunarasters.
Faunavoorzieningen die een veilige migratie van diersoorten mogelijk maken met als doel biodiversiteit te bevorderen en daarbij de veiligheid van de mens garanderen, worden ook wel faunapassages genoemd. Passages kunnen zich zowel boven- als ondergronds bevinden.
Faunarasters of wildrasters hebben de simpele functie om te vermijden dat wild de weg betreedt en voorkomen zo aanrijdingen.

Wat zijn dat nu precies een Faunapassages en -rasters?

Een welbekend voorbeeld van een faunapassage is het ecoduct, een speciaal ingerichte natuurbrug over wegen en spoorlijnen die habitats terug verbindt. Het ecoduct wordt met vegetatie zo natuurlijk mogelijk ingericht, waardoor de leefomgeving van fauna als het ware verder loopt over de brug.
Faunatunnels en ecoduikers zijn ondergrondse voorzieningen die een veilige migratie van kleiner wild tussen leefgebieden garanderen. Deze passages zijn geschikt voor onder andere egels, konijnen, dassen, maar ook voor reptielen en amfibieën zoals salamanders, padden en kikkers.
Wildrasters vermijden niet enkel dat wild de weg betreedt, maar zorgen ook voor de geleiding van het wild naar de faunapassages. Net zoals bij passages is hier ook een diverse keuze aan mogelijkheden; reeënraster, dassenraster,…

Hoe beslist men over Faunavoorzieningen?

De correcte aanleg van faunapassages is belangrijk om de veiligheid van mens en dier te garanderen. Een faunapassage wordt telkens gecombineerd met wildrasters die dieren leiden naar de correcte oversteekplek. Bij de aanleg is het van belang om aandacht te besteden aan de dierdoelgroep, locatiekeuze, ontwerp en inrichting. Dit alles maakt dat faunavoorzieningen zijn afgestemd op de wensen van de migrerende dieren en garanderen zo optimaal gebruik en veiligheid. Raadpleeg altijd experts bij ontwerp en aanleg van faunavoorzieningen.